எங்களைபற்றி

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

நிறுவனவரலாறு

சாங்டங்Inovபாலியூரிதீன்பாலியூரிதீன்நிறுவனத்தின்,2003年இல்இல்தொழில்முறை மூலப்பொருட்கள்மற்றும்அஞ்சல்,eoஇல்கீழ்நிலைஉள்ளதுஉள்ளதுஉள்ளதுஉள்ளது。

நாம்தரமானவாடிக்கையாளர்களுக்குமுயற்சிக்கிறோம் முயற்சிக்கிறோம்。வேண்டுகோள்,மாதிரி&ஆனால்,தொடர்பு!

விசாரணை