πολυουρεθάνηςης歌αμπτοσύστημααφρού
αδιάβροχο和σφραγιστικάπροϊόντα
■επιφανειοδραστικέςουσίεςκαιειδικέςπολυαιθέρα

προσπαθούμεναπαρέχουμεστουςπελάτεςμεποιοτιοτικάπροϊόντα。αίτησηγιαπληροφορίες,sample&Quote,επικοινωνΩστεμαζίμας!

έρευνα