מערכתקצףקצףקצףלל极טןטןקשקשחחח
wister and Waterprofund&אאט极
פעלשטחשטחממחד

עלנ

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

תלדתתחבר

שאנדונג ינוב פוליאוריתן ושות 'בע"מ, נוסדה באוקטובר 2003, הוא חומרי גלם PU מקצועי PO, יצרני נגזרים במורד איו.

אנשאפםלספקלספקללקח极ממצרםםבאבאכ极。ממדע,לדגמא&צצרקשר!

חקרר