პოლიურეთანი刚性泡沫სისტემა
წყალგაუმტარი密封剂პროდუქტები
ზედაპირულიდასპეციალური聚醚

ჩვენსშესახებ

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

ჩვენ,რომუზრუნველყოსხარისხისპროდუქცია。მოთხოვნაინფორმაცია,ნიმუშიდაQuote,დაგვიკავშირდით!

გამოძიება